Nieuws

Duurzaamheidsverslag AGC online

AGC

Het Duurzaamheidsverslag van AGC staat online. Het beslaat de resultaten op milieuvlak van AGC Glass Europe, actief met twee divisies: de divisie Building & Industrial Glass en de divisie Automotive. ‘Deze resultaten zijn te danken aan de voortdurende inzet van alle vestigingen van de groep om duurzamere productiemethodes te hanteren en groenere producten en diensten aan te bieden’, aldus AGC.  Het concern geeft de volgende milieuprestaties en -resultaten op.

  • Energieproductie: De totale output van de fotovoltaïsche installaties haalde 6697 MWh in 2016.
  • Lucht: Op vergelijkbare basis, per ton verkocht glas, verminderde de rechtstreekse CO2-uitstoot sinds 2002 met 11 procent. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1998 op zowat 45 procent.
  • Water: Van 1998 tot 2016, en op vergelijkbare basis, verminderde het bedrijf het waterverbruik met 71 procent.
  • Vaste afvalstoffen: Vandaag produceert de Groep ongeveer 230.000 ton vast afval per jaar. Daarvan wordt vrijwel 98 procent gerecycled of ter plaatse teruggewonnen door leveranciers of aannemers.
  • Transport: 72 procent van alle grondstoffen wordt per schip of trein vervoerd. Dat maakt ongeveer 54.500 vrachtwagens minder per jaar op de weg. In 2016 werd 88.000 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, wat nog eens circa 4.400 vrachtwagens van de weg haalde.
  • Verpakking: Vandaag is bijna alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt naar eigen zeggen ‘een zeer hoog cijfer’ in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98 proecnt van de verpakking hergebruikt.
  • Recycling: het bedrijf recyclet ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo’n 150.000 ton basismateriaal en 300.000 ton  CO2-uitstoot.

Voor het volledig kunnen beoordelen van haar milieuvoetafdruk maakt het bedrijf gebruik van drie methodes: levenscyclusanalyse, meting van de koolstofafdruk en een Cradle to Cradle Certified programma.

Cradle to Cradle certificering: in 2016 vernieuwde AGC Glass Europe haar Cradle to Cradle certificeringen voor twee jaar voor float, magnetrongecoat glas, glanzend gelakt glas, mat gelakt glas, met zuur gematteerd glas, spiegels en gelaagd glas. Ddit onder de nieuwe, strengere versie 3.1 van Cradle to Cradle. Daarnaast kreeg AGC Glass Europe in januari 2017, ‘als eerste en enige glasfabrikant ter wereld’, ook het Cradle to Cradle Certified Bronze label voor haar isolerende glasproducten. AGC biedt nu het ruimste assortiment gecertificeerde producten met het Silver en Bronze label.

Koolstofafdruk: De berekening van de uitstoot en de besparingen leidt tot een eindresultaat van 1:10 (d.w.z. 3.400.000 ton CO2 vs. 34.500.000 ton). Dit betekent dat voor elke ton CO2 die de activiteiten van AGC Glass Europe uitstoten, bijna 10 ton CO2 wordt bespaard, dankzij het gebruik van AGC producten. ‘Daaruit blijkt dat zelfs een ‘zware’ industrie, zoals de onze, een ruime positieve impact op het milieu kan hebben’, aldus AGC.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *