Nieuws
Brandveilig verduurzamen

Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart organiseert de NEN werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ in Nieuwegein de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’. Vanwege de grote belangstelling is nu een extra dag ingepland op 23 april. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven voor 20 maart en 23 april. 7 maart zit al volledig vol.

De werkgroep vindt het van belang dat bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijken zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. In de werkgroep gevels zijn NEN, Brandveilig Bouwen Nederland, Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw de aanjagers. Voorzitter van de werkgroep Kees Both : ‘De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis die hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.’

De achtergrond is dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief opgeroepen heeft de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. En er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

De NEN studiedag beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Ook komen er cases uit de praktijk aan de orde. Onderwerpen zijn:

  • Bouwregelgeving rondom gevels
  • Wanneer is een gevel ‘brandveilig?
  • Uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’
  • Ervaringen met de Rotterdamse risicotool
  • Ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen
  • Uitvoering: essentiële controlepunten.

De studiedag is bestemd voor Bouw en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen. De deelnamekosten zijn 195 euro per persoon. Inschrijven kan via de site van NEN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.