Nieuws

Duurzaamheidsverslag AGC online

AGC

Het Duurzaamheidsverslag van AGC Glass Europe staat online met daarin de resultaten op milieuvlak voor 2018 van de twee divisies (Building & Industrial Glass en Automotive). De editie van dit jaar bevat een nieuw hoofdstuk in verband met de DOD’s (of SDG’s, Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties in 2015 goedkeurden. Onder de zeventien doelstellingen en 169 subdoelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten zijn, identificeerde AGC Glass Europe tien milieugerelateerde doelstellingen en achttien subdoelstellingen of targets, waarin de fabrikant een actieve rol speelt in haar processen en producten. Het verslag geeft de milieuprestaties op het gebied van energieterugwinning en elektriciteitsproductie, lucht, water, vaste afvalstoffen, transport en recycling. Klik hier voor de online versie van het verslag.

Milieuprestaties (naar opgave AGC)

  • Energieterugwinning en elektriciteitsproductie: AGC startte in 2009 met de plaatsing van zonnepanelen en installaties voor warmteterugwinning. Sindsdien nam de elektriciteitsproductie toe tot 26.957 MWh teruggewonnen of zelf opgewekte energie in 2018. 
  • Lucht: Op vergelijkbare basis, per ton verkocht glas, verminderde de rechtstreekse CO2-uitstoot van Primary Operations sinds 2002 met 17 procent. In de specifieke stofuitstoot komt de verlaging sinds 1999 op bijna 65 procent.
  • Water: Van 1998 tot 2018, en op vergelijkbare basis, verminderde AGC haar waterverbruik met 74 procent.
  • Vaste afvalstoffen: Vandaag produceert de Groep ongeveer 225.000 ton vast afval per jaar. Daarvan wordt vrijwel 96 procent verder gerecycled of ter plaatse teruggewonnen door leveranciers of aannemers.
  • Transport: 71 procent van alle grondstoffen wordt per schip of trein vervoerd. Dat maakt ongeveer 56.800 vrachtwagens minder per jaar op de weg. In 2018 werd 78.960 ton afgewerkte glasproducten met een combinatie van trein en vrachtwagen vervoerd, een reductie van nog eens circa 3.950 vrachtwagens.  
  • Verpakking: Vandaag is bijna alle glasverpakking herbruikbaar. AGC Glass Europe haalt een hoog cijfer in het hergebruiken van verpakking. Zo wordt in België 98 procent van de verpakking hergebruikt. 
  • Recycling: AGC Glass Europe recyclet ongeveer 1.000.000 ton glasgruis per jaar, een besparing van zo’n 1.150.000 ton grondstoffen en 300.000 ton CO2-uitstoot.

Cradle-to-Cradle

AGC kreeg nieuwe Cradle-to-Cradle-certificaten voor haar figuurglas (maart 2018) en onlangs nog voor haar brandwerend glas (mei 2019). Daarnaast werden de C2C-certificaties vernieuwd voor gelaagd glas (mei 2018), het gamma decoratief glas (augustus 2018) en isolerend glas (januari 2019). Daarbij lanceerde AGC Glass Europe haar eerste loodvrije spiegelglas, Mirox 4Green. Dit product onderscheidt zich door het gebruik van loodvrije verf en zijn hoge opaciteit, wat het ideaal maakt voor toepassingen met achtergrondverlichting. Mirox 4Green beantwoordt aan de richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen RoHS. Ook werd een nieuwe generatie dubbele beglazing ontwikkeld met vacuümtechnologie. Het nieuwe product heet Fineo en heeft vergelijkbare warmte-isolerende eigenschappen als drievoudige beglazing bij ongeveer een kwart van de dikte en de helft van het gewicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.