Nieuws

Het KOMO-keurmerk voor het TranslevelOne glasbalustradensysteem is onterecht opgeschort, zo meldt certificaathouder Safety Level uit Heerenveen in een persbericht. Naar aanleiding van een klacht over Beoordelingsrichtlijn BRL410, op basis waarvan het KOMO-certificaat aan Safety Level is verleend, werd het door IKOB-BKB verleende certificaat ingetrokken. Dit is nu ongedaan gemaakt.

‘Een vreemde gang van zaken', zegt directeur Frank Nijholt van Safety Level, ‘die ons bedrijf veel energie en geld heeft gekost om het tegendeel te bewijzen. De valse beschuldiging heeft de reputatie en het imago van ons bedrijf beschadigd. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit en veiligheid van ons product en dat is door uitgebreid onderzoek bevestigd.'

Het KOMO keurmerk is een kwaliteitsverklaring over de geschiktheid van een product, bouwdeel of bouwsysteem in zijn specifieke toepassing. Safety Level beschikt als enige producent van glasbalustrades in Nederland over een keurmerk, gebaseerd op BRL4107, dat ‘door Safety Level zelf is opgesteld volgens alle wettelijke voorschriften en regelgeving'. De klacht van een concurrent betrof de totstandkoming en beoordeling van de BRL waarop KOMO besloot het certificaat op te schorten zonder wederhoor toe te passen bij Safety Level. Nijholt: ‘Het KOMO certificaat is voor onze opdrachtgevers een garantie dat het product aan alle kwaliteit- en veiligheidseisen voldoet. Het is een waardevol keurmerk bij de verkoop van ons product.'

Safety Level moest noodgedwongen alles uit de kast halen om aan te tonen dat er niets mis was met de BRL en de kwaliteit van de glasbalustrades. ‘We hebben alles tot in detail gecontroleerd, berekeningen herzien en het hele productieproces getoetst aan de actuele normen. Om alle twijfel weg te nemen hebben we TNO ingeschakeld voor een praktijktest waarin de sterkte en veiligheid van de glasbalustrades zijn getest. Resultaat is dat BRL4107 in stand blijft en dat alles klopt. Er is geen enkele vorm van kritiek uit het onderzoek naar voren gekomen. Onze glasbalustrades zijn van hoogwaardige kwaliteit en superveilig', aldus Nijholt. De directeur van Safety Level is blij met de bevestiging, maar moet een slag maken om de beschadigde reputatie van zijn bedrijf te herstellen. ‘De opschorting van het keurmerk was meteen bekend in de branche en stond in alle vakbladen. Opdrachtgevers belden dagelijks naar Heerenveen met vragen over het product. Het hele gebeuren heeft een grote impact gehad op ons bedrijf, hoewel wij steeds overtuigd waren dat Safety Level terecht het keurmerk heeft verkregen. Nu alles is afgerond kunnen we verder werken aan de toekomst van ons bedrijf, nog steeds de enige glasbalustradenproducent met een KOMO-keurmerk', besluit Nijholt. Meer informatie: www.safetylevel.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.