Nieuws

BRL 3241 ‘Brandwerendheid van metalen puien, deuren, ramen, deuren en luiken' is dit jaar compleet herzien. BRL 3241 vormt de basis van een KOMO-attest (-met-productcertificaat) voor de brandwerendheid van metalen puien, ramen, deuren en luiken en SKG is een van de certificatie-instellingen die de BRL toepast.

De herziening hangt samen met de toenemende aandacht van overheid, gemeenten, opdrachtgevers en diverse toetsende instanties voor de brandveiligheid in gebouwen. Aanleiding voor de toenemende aandacht voor brandveiligheid waren onder andere de brand in Volendam tijdens de jaarwisseling van 2001-2002, de brand in het cellencomplex van Schiphol-Oost en meest recent de brand op de TU Delft. SKG hanteert de eisen die zijn opgenomen in de BRL 3241 bij de aanvraag en instandhouding van een KOMO attest of een KOMO attest-met-productcertificaat. Een KOMO attest is een eenmalige goedkeuring van een product, op basis van resultaten die SKG verkrijgt uit een officiële beproeving op brandwerendheid. De aanvraag voor een KOMO attest op brandwerendheid kan zowel door systeemleveranciers als door verwerkers (producenten) van de metalen gevelelementen worden gedaan. Inmiddels zijn er twaalf bedrijven die KOMO-attesthouder zijn bij SKG voor de brandwerendheid van metalen gevelelementen. Dit komt neer op ruim veertig verstrekte KOMO-attesten op producten als aluminium of stalen puien, ramen, deuren, rolluiken, wandluiken en brandschermen.

Daarnaast kunnen bedrijven een KOMO attest-met-productcertificaat verkrijgen. Hierbij vinden er niet alleen controles plaats van het attest, maar staat de hele manier van produceren van het bedrijf onder continu toezicht van SKG-keurmeesters. Van deze certificatie kan alleen sprake zijn als een bedrijf (naast de eventuele verantwoordelijkheid voor het ontwerp) ook verantwoordelijk is voor de productie en levering van brandwerende gevelelementen, in overeenstemming met de specificaties die opgenomen zijn in het attest. Een overzicht van alle huidige KOMO-attesthouders staat op www.skg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.