Nieuws

De omzetten liggen in de bouwsector nog altijd lager dan een jaar geleden. Ruim eenderde van de bedrijven had in het derde kwartaal van 2009 een lagere omzet dan in dezelfde periode in 2008, terwijl slechts 17 procent een hogere omzet realiseerde. Per saldo heeft een op de vijf bedrijven een lagere omzet in het derde kwartaal van 2009 ten opzichte van een jaar eerder. Voor het vierde kwartaal van 2009 zijn de verwachtingen echter overwegend positief. Vooral aan het begin van de keten zijn er tekenen van herstel, aldus de Bouwbarometer van Bouwkennis uit Rotterdam.

Uit de vorige Bouwbarometer bleek dat veel partijen onzeker waren over de periode na de bouwvak. Lopende projecten zijn grotendeels afgerond, terwijl er weinig nieuwe opdrachten binnenkomen. De verwachtingen voor de omzet en orderportefeuille waren daarom somber. Uit de nieuwe barometer blijkt dat er ook na het zomerreces meer bedrijven zijn die in het derde kwartaal een lagere omzet boekten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Deze groep wordt bouwbreed wel kleiner. Voor het vierde kwartaal zijn de omzetverwachtingen daarnaast nog negatief. Ook deze naderen bij diverse marktpartijen echter per saldo de belangrijke nulgrens. In vergelijking met de twee voorgaande kwartalen zien in het derde kwartaal van 2009 minder bedrijven hun omzet dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Onder architecten, installateurs en aannemers GWW is een sterke verbetering zichtbaar. Bij deze percentages wordt teruggekeken op het derde kwartaal van 2008. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bouwnijverheid destijds een gezonde omzetgroei noteerde van 11 procent. De ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2009 wijzen er daarom op dat de omzet in de bouwnijverheid in de breedte aantrekt en de weg omhoog heeft ingeslagen. De omzetverwachtingen voor het vierde kwartaal van 2009 ondersteunen dit. Diverse partijen aan het eind van de keten naderen zelfs de nulgrens. Wellicht komt dit doordat deze vaak kleine bedrijven van oudsher sterk aanwezig zijn op de woningrenovatiemarkt, waar onder invloed van het aantal teruggelopen verhuizingen en de aandacht voor energiebesparing kansen liggen. Zo heeft de overheid onlangs een stimuleringspakket met energiebesparende maatregelen in de markt gezet waar vooral afbouwpartijen veel baat bij kunnen hebben. Ook aan het begin van de keten zijn de verwachtingen positiever. Per saldo verwacht 4 proecnt van de architecten een omzetdaling tegenover 26 procent in het voorgaande kwartaal. Dit is een signaal dat de activiteiten aan het begin van de pijplijn langzamerhand weer op gang komen. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in de gemiddelde orderportefeuille van architecten. In het derde kwartaal van 2009 is deze met 0,8 maanden gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. De verwachtingen van aannemers GWW blijven dankzij de extra investeringen van de overheid stabiel. Handelaren noteren de meest negatieve verwachtingen. Per saldo voorziet 27 procent een omzetdaling in het vierde kwartaal van 2009, aldus de Bouwbarometer. Meer informatie: www.bouwkennis.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.