Nieuws

Op 4 juni hebben de leden van de Glas Branche Organisatie (GBO) zich in de algemene ledenvergadering met een grote meerderheid uitgesproken over het certificeren van glaszetters en -monteurs in dienst van of werkend voor GBO-leden. Besloten is deze certificering onderdeel te maken van de lidmaatschapscriteria van GBO-vereniging. Hetzelfde geldt voor de toen ook genomen besluiten over de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en over het GBO-kwaliteitshandboek.

 

In de ALV van december zullen op basis van bovengenoemde besluiten de nieuwe lidmaatschapscriteria en het bijbehorende huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De besluitvorming kan dan hierover worden afgerond. Het certificeringsysteem wordt gefaseerd ingevuld. De eerste stap is de inventarisatie van het aantal GBO-leden waarvoor de certificering van toepassing is. Niet alle GBO-leden plaatsen en/of monteren glas. Tegelijkertijd moet ook een inventarisatie worden gemaakt van het aantal glaszetters en monteurs dat voor certificering in aanmerking komt. Op basis van de globale aantallen kan de organisatie van het certificeringsysteem, de cursussen etc. verder worden uitgewerkt. De tweede stap bestaat uit een inventarisatie van de exacte gegevens van de betrokken glaszetters en monteurs. Op basis hiervan kan door de certificeringcommissie worden bepaald welke cursussen nog moeten worden gevolgd om voor certificering in aanmerking te komen. Vervolgens worden de gegevens van de te certificeren glaszetters en -monteurs overgedragen aan Kenniscentrum Glas zodat deze de cursussen kan organiseren en – in overleg met de betrokken bedrijven – cursisten kan inplannen.

Vanaf begin 2011 zal het nieuwe cursusaanbod volledig beschikbaar zijn. Bepaalde onderdelen – bijvoorbeeld de VCA-opleiding – kunnen al in 2010 gevolgd worden. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe cursusaanbod. Voor de diverse praktijkcursussen worden nieuwe materialen en gereedschappen aangeschaft. Bijvoorbeeld voor de praktijkcursus Monteren van installatieglas zijn ontwerpen gemaakt van nieuwe praktijkopstellingen (deuren, puien, douchecabines, wanden etc.) waarmee de cursisten daadwerkelijk aan de slag kunnen. Meer informatie: www.glasnet.nl

1 reactie op “Certificering van GBO-glaszetters en -monteurs van start

  1. james gardiner schreef:

    Hello
    We have some problems with the glass doors and hydraulic hinges in our smoking room. Is this something you would be able to help us with?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.