Nieuws

NEN heeft de normontwerpen NEN 2608 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode' en NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas – Eisen' voor commentaar gepubliceerd. NEN 2608 geeft de eisen en bepalingsmethode van het draagvermogen en vervormingen van overwegend statisch belast vlakglas, bestaande uit enkel, gelaagd of isolatieglas. De herziene NEN 3569 vervangt na definitieve publicatie de norm NEN 3569:2001 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen'.

NEN 2608 vervangt NEN 2608 deel 1 en deel 2 en is bedoeld voor de constructeur. De norm omvat één rekenmethodiek waarmee het vlakglas bestaande uit enkel glas, gelaagd glas of isolatieglas, belast door punt-, lijn- of vlaklast loodrecht op de oppervlakte kan worden gecontroleerd. Bij controle van gelaagd glas kan nu ook worden gerekend met de gedeeltelijke samenwerking van de glasplaten door de glasfolies. Nieuw zijn de eisen ten aanzien de minimale veiligheid ten gevolge van het doorvallen en vallend glas. Door onder andere eisen te stellen aan het breukgedrag en de minimale sterkte na glasbreuk wordt het risico op lichamelijk letsel beperkt. Eisen ten aanzien van het beperken van lichamelijk letsel in een niet-constructieve toepassing zijn opgenomen in de herziene versie van NEN 3569. Vanwege deze nauwe samenhang tussen NEN 3569 en NEN 2608 zijn beide ontwerpnormen gelijktijdig voor commentaar gepubliceerd. Eind december wordt er een Nederlandse praktijkrichtlijn gepubliceerd met daarin vijf rekenvoorbeelden volgens Ontwerp NEN 2608:2009.

Bij het opstellen van de herziening van NEN 3569 is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen glas in een constructieve toepassing en in een niet-constructieve toepassing. Eisen ten aanzien van het beperken van lichamelijk letsel in een niet-constructieve toepassing zijn opgenomen in de herziene versie van NEN 3569. De eisen ten aanzien van het beperken van lichamelijk letsel in een constructieve toepassing zijn opgenomen in de herziene versie van NEN 2608. Dit heeft geresulteerd in een ‘versmalling' van NEN 3569, maar heeft zeker géén verlichting van de eisen tot gevolg gehad. Vanwege de nauwe samenhang tussen NEN 3569 en NEN 2608 zijn beide ontwerpnormen gelijktijdig voor commentaar gepubliceerd. Overige belangrijke wijzigingen in de norm zijn:

  • het toepassingsgebied is uitgebreid: glas wordt gezien als bouwproduct voor gebouwen én bouwwerken, in plaats van uitsluitend voor gebouwen;
  • de norm gaat nu uitsluitend over letselveilig glas en dus niet meer kunststof;
  • de norm spreekt over letselveiligheid en laat andere eisen aan het glas, zoals constructieve veiligheid, volledig buiten beschouwing.

Tot 15 februari 2010 kunt u commentaar indienen op beide ontwerpnormen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnormen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Dit normontwerp is onderdeel van het pilotproject ‘Open normalisatie' van NEN. Doel van het project is de betrokkenheid van marktpartijen zoals MKB, consumenten, kennisinstituten en dergelijke bij het normontwikkelingsproces te vergroten. Voor meer inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces: ir. Annemarie Mewe, telefoon (015) 2 690 161 of e-mail annemarie.mewe@nen.nl. Zie ook www.nen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.