Nieuws

Er is in 2009 voor bijna 2,1 miljoen vierkante meter aan beglazing gebruikt in de woningnieuwbouw. Dit is een daling van bijna 5 procent ten opzichte van 2008. Voor 2010 verwacht BouwKennis dat de vraag naar vlakglas voor buitenramen met ruim eenvijfde krimpt. De belangrijkste reden hiervoor is de dalende woningbouwproductie als gevolg van de recessie. Ook worden er de komende jaren steeds vaker andere typen glas geplaatst: de vraag naar duurzame beglazing neemt toe. Dit blijkt uit de Bouwkennis Marketing Score Card Marktomvang.

In 2008 was de totale marktomvang voor buitenramen in de woningnieuwbouw bijna 2,2 miljoen vierkante meter, zo meldt Bouwkennis. Vorig jaar werd er daarentegen nog maar voor bijna 2,1 miljoen vierkante meter aan beglazing geplaatst. Jaar-op-jaar daalt de vraag hierdoor met 5 procent. Ook dit jaar zakt de marktomvang van beglazing flink. BouwKennis verwacht dat er in 2010 1,65 miljoen vierkante meter beglazing nodig is in de woningnieuwbouw. Dit is maar liefst eenvijfde minder dan in 2009.

De markt voor beglazing is onderverdeeld in HR++, HR+, HR en enkel glas, alhoewel HR glas nauwelijks meer wordt toegepast. In de Marketing Score Card Marktomvang is onder andere gekeken hoe de totale marktgrootte in vierkante meters is verdeeld naar deze materiaaltypen. In de woningnieuwbouw wordt in 2009 voor het overgrote deel gewerkt met HR++ beglazing. ‘De bouwwereld staat echter niet stil', zegt Bouwkennis. ‘Er vinden materiaalinnovaties plaats, de wet- en regelgeving verandert en duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. De komende jaren zullen de materiaalverhoudingen hierdoor verschuiven. Zo lijkt HR glas binnenkort volledig in onbruik te raken.'

Er is het komende jaar een stuk minder beglazing nodig in de woningnieuwbouw. Dit komt vanzelfsprekend door de tegenvallende nieuwbouwproductie. Er worden nog altijd veel minder nieuwe woningen verkocht dan voorheen. De financierbaarheid van bouwprojecten is daarnaast een groot probleem. Hierdoor daalt de instroom van nieuwe bouwvergunningen en neemt het aantal gereed te komen nieuwbouwwoningen af. In cijfers betekent dit dat de woningbouwproductie in 2010 naar verwachting fors daalt ten opzichte van 2009. Er komen volgens de nieuwste prognoses van BouwKennis in 2010 slechts 60.000 woningen gereed. Ook in 2011 worden er naar verwachting slechts 60.000 nieuwe woningen gebouwd. Pas in 2012 kijkt de woningnieuwbouw omhoog. Voor dat jaar verwacht BouwKennis 64.000 gereedgekomen nieuwbouwwoningen. Echt herstel treedt echter pas op in 2013 en daarna.

Bij deze verwachtingen past voorzichtigheid, aldus Bouwkennis. De prognoses zijn erop gebaseerd dat de bouw pas na 2010 weer enigszins aantrekt. Hoewel er steeds meer tekenen van herstel doorschemeren, is de economie nog altijd fragiel. Aan de andere kant kan een toenemend vertrouwen ervoor zorgen dat de economie sneller aantrekt. In dat geval bereikt de woningnieuwbouw dit jaar al het dieptepunt. Er zou dan in 2011 sprake kunnen zijn van herstel zodat ook de marktomvang voor beglazing toeneemt. De marktomvang voor beglazing is gebaseerd op de nieuwste productiecijfers & prognoses tot en met 2012 en is opgedeeld naar de verschillende materialen per bouwdeel in nieuwbouw en renovatie. Meer informatie: www.bouwkennis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.