Nieuws

Het aantal gereedmeldingen in de woningnieuwbouw daalt in 2010 tot 62.000. In 2011 bereikt het nieuwbouwsegment het dieptepunt op 60.000 woningen. BouwKennis verwacht vanaf 2012 weer langzaam herstel. Dat jaar krabbelt het aantal gereedmeldingen weer op tot 64.000 woningen.

Na het recordaantal gereedmeldingen van bijna 83.000 woningen in 2009 volgt een zware terugval. Naar aanleiding van de neergaande bouwconjunctuur wordt de bodem bereikt in 2011, wanneer 60.000 woningen gereedgemeld worden. Onder invloed van de economische verbetering nemen de gereedmeldingen in 2012 weer toe tot 64.000 woningen. De malaise op de koopwoningmarkt heeft directe invloed op de vergunningverlening. In 2009 is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen teruggevallen naar ruim 72.000. Dit is een daling van 17 procent ten opzichte van 2008. Door de problemen op de koopwoningmarkt werd in 2009 voor 26 procent minder koopwoningen een vergunning verleend ten opzichte van een jaar eerder. De daling zet door tot 2011, wanneer voor 62.000 woningen vergunningen worden afgegeven. In 2012 groeit de vergunningverlening weer tot 70.000. Het totaalaantal woningen waarvoor in 2009 een vergunning is verleend is laag, maar nog altijd zo'n 10.000 hoger dan in 2001. Dat jaar was de opmaat naar 59.629 gereedmeldingen in 2003. Een nog altijd historisch laag aantal.

De toename van het aandeel meergezinswoningen zal doorzetten. In 2003 was 27,5 procent van de gereedgekomen woningen een meergezinswoning. Verwacht wordt dat dit aandeel in 2012 is opgelopen naar 42,2 procent. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeiende aandeel huurwoningen, waarvan circa tweederde bestaat uit meergezinswoningen. De toename van het aandeel meergezinswoningen gaat vooral ten koste van vrijstaande en rijtjeswoningen. Deze woningtypen dalen van respectievelijk 17,7 en 43,2 procent in 2003 naar 10,7 en 37,3 procent in 2012.

Het aantal gereedmeldingen in 2009 is volgens het CBS uitgekomen op bijna 83.000. Tot en met november was er nog sprake van een cumulatieve daling van 2,8 procent ten opzichte van 2008. In december, gebruikelijk de maand met de meeste gereedmeldingen, is een onwaarschijnlijk hoog aantal gereedmeldingen van 22.750 geregistreerd. Hierdoor noteren de gereedmeldingen in 2009 tegen alle verwachtingen in het hoogste aantal in de afgelopen tien jaar. BouwKennis gaf al geruime tijd aan dat de cijfers over 2009 vooral niet te negatief ingeschat moesten worden. De 83.000 gereedgemelde woningen stroken echter niet met de ontwikkeling van bouwrelevante indicatoren, maar vooral ook niet met het sentiment in de markt. Normaal gesproken vormen de gereedmeldingen een goede indicator voor de bouwconjunctuur. Dat is nu niet het geval. De gereedmeldingen zijn niettemin een administratieve statistiek: het meet wat gemeenten hebben opgegeven als gereed. Daarentegen komen in de woningbouwproductiecijfers de gedaalde bouwomzetten door de lastige marktomstandigheden wel tot uiting. Het negatieve sentiment wordt ook beïnvloed door andere sectoren dan de woningnieuwbouwmarkt. Tevens zullen concurrentiedruk en prijsdalingen van invloed zijn op de omzet en het gevoel binnen de markt. Daarnaast kan het aandeel meergezinswoningen een rol spelen. In meergezinswoningen hoeft namelijk een kleinere hoeveelheid materialen verwerkt te worden dan in eengezinswoningen.

Bij deze prognoses past voorzichtigheid, aldus Bouwkennis. De cijfers zijn gebaseerd op de verwachting dat de economie en de woningmarkt zich in 2010 langzaam herstellen. Beiden vertonen beterschap, maar dit is echter fragiel. Meer informatie: www.bouwkennis.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.