Nieuws
nieuwbouwproductie

De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen stijgt in 2022 met 8,5 procent. Deze groei is het gevolg van een forse toename van de vergunningverlening die al sinds 2016 plaatsvindt. Opvallend is dat er in 2020 en 2021 meer vergunningen zijn verleend voor nieuwe gebouwen in de budgetsector, met name voor het onderwijs en de zorg. Het leeuwendeel van de utiliteitsnieuwbouw bestaat nog altijd uit distributiecentra en fabriekshallen. Risico’s zijn er ook door personeelsgebrek en tekort aan grondstoffen. Dit blijkt uit de meest recente ramingen van BouwKennis.

De coronapandemie heeft weinig grip op de bouwproductievolumes. Weliswaar kromp de utiliteitsnieuwbouw in 2020 met bijna 5 procent, maar dit was vooral ingegeven door het stikstofprobleem uit 2019. Dit komt door de zogeheten ‘doorlooptijd’, die zorgt voor circa anderhalf jaar vertraging tussen het verlenen van een vergunning en de bouwproductie.

Stijgende nieuwbouwproductie

Terwijl de Nederlandse economie als gevolg van de coronapandemie in 2020 met 3,8 procent kromp, steeg de bouw van nieuwe utiliteitsgebouwen in 2021 juist met circa 4 procent. De enige sector waar corona een negatieve uitwerking had, was de bouw voor de industrie. De wereldwijde lockdowns zorgden immers voor verstoringen in globale distributieketens en exportbeperkingen. Voor 2022 verwacht BouwKennis een groeiversnelling tot wel 8,5%.

Comeback budgetsector

De afgelopen jaren was er vooral een groei bij de bouw van distributiecentra te zien, in reactie op het toenemende online winkelen. Het bouwvolume van distributiecentra zal de komende jaren stabiliseren op een hoog niveau, om de verdere groei van e-commerce te kunnen faciliteren. De focus zal echter verschuiven richting kleinere panden ten behoeve van stadsdistributie.

Meer vergunningen nieuwbouw

In 2022 zal het utiliteitsbouwvolume het hardst groeien in de budgetsector. Dit komt door forse toenames in de vergunningverlening bij onderwijsgebouwen (+20%) en zorggebouwen (+40%) gedurende 2021. De kwaliteit van veel schoolgebouwen is ondermaats, omdat deze gebouwenvoorraad relatief oud is. Verder zal de woningbouwambitie ook gepaard gaan met extra investeringen in scholen in nieuwe woonwijken. Daarnaast zijn veel universiteiten bezig aan een grootschalige vernieuwingsslag op hun campus. In de zorg krijgt met name de verpleging de komende decennia te maken met een forse groei van het aantal cliënten.

Neerwaartse risico’s

Uiteraard zijn er genoeg uitdagingen in de markt die de geraamde 8,5 procent in gevaar kunnen brengen. De wereldwijde grondstoffenschaarste zorgt immers ook voor langere levertijden en prijsstijgingen bij bouw- en installatiematerialen. Verder is de arbeidsmarkt zeer krap, waardoor het lastig is om extra personeel aan te trekken om de beoogde bouwvolumes te realiseren. Gezien de forse toenames in de verleende bouwvergunningen, lijkt een groeiversnelling in de utiliteitsbouw echter een realistisch vooruitzicht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Glas in Beeld: professioneel, technisch & inspirerend

Volg de ontwikkelingen in de glasbranche op het gebied van gebruik van vlakglas zoals: brandwerend-, energiebesparend- en veiligheidsglas.

Abonneer nu en ontvang 6 keer per jaar het vakblad Glas in Beeld.