Nieuws
Padel en geluid

Padel ontwikkelt zich razendsnel. Steeds meer mensen genieten van deze populaire sport en glasbedrijven die padelbanen leveren, zoals Scheuten, varen er wel bij. Helaas is er ook een keerzijde aan deze ontwikkeling. Omwonenden ervaren geluidshinder dichtbij al gebouwde padellocaties. De Handreiking ‘Padel en geluid’ moet begrip creëren.

Padelbanen zijn gemaakt van gehard glas met verzonken gaten ten behoeve van de constructie. Per baan gaat het om een kleine 100 vierkante meter vlakglas. De overlast die omwonenden ervaren komt hoofdzakelijk van het slaan van de bal, niet van het contact van de bal met het glas. Inmiddels is hierover al veel gezegd en geschreven en heerst er de nodige onduidelijkheid bij alle betrokkenen over wettelijke kaders, normen en richtlijnen. Dit is ook niet zo gek, aangezien het een relatief nieuwe sport betreft, die een explosieve groei doormaakt. Op initiatief van de KNLTB heeft een taskforce van betrokkenen de Handreiking ‘padel en geluid’ opgesteld zodat verenigingen padelbanen goed kunnen inpassen.

Taskforce padel en geluid

In de taskforce zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (sport, overheid, bouwers, omwonenden, geluidspecialisten) bijeengekomen. Doel: kennis en inzichten delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen. In een zorgvuldig en constructief bewandeld traject, onder leiding van NOC*NSF, is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en allerlei geluidonderzoeken, meegenomen. Het resultaat is de Handreiking ‘padel en geluid’, die per vandaag beschikbaar is. De handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn ‘padelbanen en geluid’. De handreiking is te downloaden op de site van de stichting.

Uitgangspunten

De handreiking is uitsluitend bedoeld voor nieuw aan te leggen padelbanen in de open lucht. Het doel van de handreiking is niet alleen een leidraad voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor gemeenten en omwonenden. De handreiking ‘padel en geluid’ sluit aan bij de in Nederland toepasselijke richt- en grenswaarden voor geluid en het vervangt dus niet de huidige wet- en regelgeving.

Bronvermogen

In Nederland en in België zijn al vele geluidmetingen aan padelbanen verricht. Om tot juiste inzichten en uitgangspunten voor de handreiking te komen, is een groot aantal meetrapporten geanalyseerd. Voor de handreiking is vanuit deze analyse uitgegaan van de representatieve waarde van 91 dB(A) voor het geluidbronvermogen van één padelbaan. Op basis van dit geluidbronvermogen en diverse andere parameters die de uitstraling van geluid bepalen, is het invloedsgebied van het spelen van padel (dus nog zonder gedetailleerd akoestisch onderzoek) bepaald. Afhankelijk van de ligging, locatie en diverse parameters worden er in de handreiking invloedsgebieden benoemd voor de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit.

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Er is geen keiharde grens te noemen binnen of buiten het invloedsgebied of een initiatief wel of niet akoestisch inpasbaar is. Ook kan de invloed van andere geluidbronnen binnen de inrichting (bijvoorbeeld andere sportactiviteiten) een rol spelen. Er moet, als een locatie nabij woningen ligt, altijd gedetailleerd onderzoek plaatsvinden om daadwerkelijk te kunnen bepalen of het inpasbaar is. Met de juiste maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen padelbanen ook binnen de genoemde invloedsgebieden akoestisch inpasbaar zijn. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook adviseert zij om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

1 reactie op “Padel en geluid: handreiking voor inpassen banen

  1. Jos schreef:

    Bij ons liggen deze banen tegen de erfgrens aan. Het geluid ervan is vreselijk. Zowel in onze tuin als in huis. De bal zal niet constant het glas raken, zoals jullie stellen, maar door deze glaswanden ontstaat het galmend geluid van zowel het pok geluid van de bal als het stemgeluid. Tussen de 2 banen en ons huis ligt onze tuin waar we bij spel nauwelijks nog gebruik van kunnen maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.