Nieuws
Circulaire Geveleconomie

Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen euro toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Hiervan is 2,8 miljoen euro bestemd voor de Circulaire Geveleconomie. De brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Circulaire Geveleconomie, waaronder Vakgroep GLAS, maken zich al jaren sterk voor circulariteit. Dit om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze investering kunnen ze de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitrollen.

Vijf brancheorganisaties

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners investeren naast deze 2,8 miljoen nog eens het zelfde bedrag, wat de totale inzet verdubbelt naar 5,6 miljoen voor de komende vijf jaren. Dit overigens nog los van gevelbedrijven en partners die in andere delen van het programma samenwerken om tot benodigde innovaties te komen.

Vliegende start

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie: ‘De brancheorganisaties zijn verheugd en enthousiast om samen aan de slag te gaan. Door de gezamenlijke voorbereiding samen met het de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden. En dan kunnen we direct door met het starten van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel uit maken van een groter geheel onder regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan 130 partners en in nauwe samenwerking met de ministeries van BZK en IenW verwacht ik, dat we grotere stappen kunnen maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie en pilots. Maar ook aan overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.’

Vlakglas opnieuw inzetten

Met een Circulaire Geveleconomie hebben de brancheorganisaties het volgende voor ogen. Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen. Dit zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Met een productie van circa 6,8 miljoen vierkante meter gevel per jaar kan deze industrie een significante bijdrage leveren aan een circulaire economie en reductie van CO2-uitstoot. De vlakglassector doet dat al veelvuldig met het inzamelen en recyclen van afvalglas en tal van initiatieven zoals het opnieuw inzetten van bestaand glas.

Circulaire Geveleconomie

Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases. Dit zijn: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retour systeem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven. Het Nationaal Groeifonds kent 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Van dit bedrag is 40 miljoen voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten van het programma. De gevel, en daarmee ook de Circulaire Geveleconomie, maakt onderdeel uit van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.