Nieuws
brandwerend glas
Test van brandwerend glas in het brandlab van Peutz

De norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gedeeltelijk gewijzigd. Dit heeft te maken met de publicatie van Ontw. NPR 6668:2023, Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten. De NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) geeft een toelichting op het gebruik van NEN 6068, inclusief vereenvoudigde rekenmethode. NEN 6068 en NEN 6069 zijn belangrijke normen in relatie tot brandwerend glas. Met deze wijziging zijn NPR 6668 en NEN 6068 in lijn met elkaar gebracht.

NEN 6068: WBDBO

NEN 6068 geeft voor diverse constructies de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten; doorgaans 20, 30 of 60 minuten. De ‘Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag’ noemen we kortweg WBDBO. De WBDBO omvat dus branddoorslag en brandoverslag.

 • Branddoorslag als de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, anders dan via de buitenlucht
 • Brandoverslag als de uitbreiding van brand van een ruimte naar een andere ruimte, uitsluitend via de buitenlucht.

De WBDBO wordt uitgedrukt in minuten en de eisen zijn onder andere afhankelijk van de gebouwfunctie en de hoogte van de hoogstgelegen vloer in een gebouw. Die eisen hebben alles te maken met het voldoende tijd hebben om te vluchten. Je begrijpt dat om die reden andere eisen (qua vluchtwegen) worden gesteld aan een verzorgingshuis dan aan een kantoorgebouw. En weer andere eisen aan laagbouw dan aan hoogbouw. Met brandwerend glas kun je aan die eisen voldoen.

Testen brandwerend glas

In NEN 6069 is de experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen met een scheidende en/of dragende functie vastgelegd. Die experimentele bepaling is een brandtest. Dit gebeurt onder meer aan de hand van de in de norm vermelde standaard brandkromme waarin het verloop van de brand (de temperatuur) is afgezet tegen de tijd. NEN 6069 stelt vijf criteria aan brandwerende constructies.

 1. Vlamdichtheid betrokken op afdichting
 2. Vlamdichtheid betrokken op ontvlambaarheid
 3. Bezwijken
 4. Thermische isolatie betrokken op warmtestraling
 5. Thermische isolatie betrokken op temperatuur

De verschillende typen brandwerend glas hebben elk hun eigenschappen. Hiermee kun je zowel aan de tijdsduur als aan één of meerdere van bovenstaande eisen voldoen. Dit aan de hand van een brandtest met het formaat van het brandwerend glas en de toegepaste constructie gedetailleerd omschreven.

Wijzigingen NPR 6668

Een aantal belangrijke wijzigingen in NPR 6668: 2023 zijn de volgende.

 • De formulering van openingen en semi-openingen is aangepast om de toepasbaarheid van het normontwerp (ook voor vergunningverlening) te verbeteren
 • De definities zijn uitgebreid, aangepast, verder verduidelijkt (de verduidelijkingen uit NPR 6668:2022 zijn deels overgenomen) en aangepast aan de nieuwe werkwijze voor openingen en semi-openingen
 • In de verduidelijking is opgenomen dat het branduitbreidingstraject met de laagste waarde voor de WBD, WBO of combinatie van WBD en WBO bepalend is voor de aanwezige WBDBO
 • Er is een werkwijze toegevoegd over hoe om te gaan met magazijnstellingen, tussenvloeren en entresolvloeren zonder noemenswaardige brandwerendheid
 • De informatieve bijlage F is uitgebreid met een instructie over hoe men de brandoverslagberekening, en de maatregelen die daaruit voortvloeien om brandoverslag volgens deze norm te voorkomen, kan rapporteren

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 november 2023 online commentaar op dit ontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Meer over brandwerend glas lees je op onze site.

Online cursus Brandwerend Glas

Volg ook de online cursus Brandwerend Glas van de Online Bouw Academie. Hierin maak je kennis met één van de meest functionele producten uit de wereld van vlakglas: brandwerend glas. De E-learning is op het niveau van MBO+ en bestaat naast een introductie (Module 0) uit acht modules met telkens een aantal lessen. De online cursus komt dit najaar beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.