Nieuws

Op 27 mei hebben werkgevers en werknemers in de Schildersbedrijfstak overeenstemming bereikt over een principeakkoord voor een nieuwe, tweejarige CAO. Onder de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf vallen circa 23.000 werknemers en 3.000 bedrijven.

De komende periode gaan twee paritaire werkgroepen aan de slag om een samenhangende visie en aanpak te ontwikkelen op onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de bedrijfstak: de werkgroep ‘Duurzame inzetbaarheid van werknemers’ en de werkgroep ‘Arbeidsmarkt in relatie tot flexibiliteit en zekerheid’. De lonen en toeslagen worden de komende twee jaar structureel verhoogd met in totaal 4 procent.

De onkostenvergoedingen worden aangepast aan de gestegen prijzen. Dit geldt ook voor de eindejaarsuitkering voor arbeidsongeschikten. De reisurenvergoeding wordt vereenvoudigd en versoberd. CAO-partijen willen voorkomen dat de invoering van de Werkkostenregeling binnen bedrijven voor de werknemer nadelige gevolgen heeft. Zo nodig wordt de CAO hierop aangepast. Werkgevers krijgen tijdelijk een korting op de IBR-premie.

Metaalconserveringsbedrijven ondervinden knelpunten bij de toepassing van sommige CAO-bepalingen, waaronder de arbeidsduur per dag, atv-dagen en overwerk. Gedurende deze CAO-periode mogen zij – bij wijze van experiment en onder bepaalde voorwaarden – afwijken van een aantal van die bepalingen. Naar aanleiding van deze experimenten besluiten partijen of de CAO voor deze branche moet worden aangepast. Daarnaast ontwikkelen partijen CAO-bepalingen over 24-uursdiensten voor glaszetters. Naar aanleiding van een te sluiten landelijk pensioenakkoord zullen de partijen ook onderzoeken hoe de pensioenregeling moet worden aangepast.

Werknemers die in de periode tot maart 2012 worden ontslagen, houden recht op de bestaande aanvullingen op het pensioen volgens de zogenaamde inkoopregeling. Verder wordt onderzocht hoe de opleiding en instroom van mensen met een beperking – waaronder Wajong-gerechtigden – kan worden bevorderd. Partijen gaan actiever toezien op de toepassing van de werkingssfeer en de naleving van CAO-bepalingen, onder meer bij de inhuur van uitzendkrachten. Hiertoe richten zij een meldpunt in. Meer informatie: www.fosag.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.