Nieuws

Op 26 oktober organiseert het Platform Preventie Valgevaar van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Kennisevenement Veilig op de Hoogte. Gebouwonderhoud staat daarbij vol in de schijnwerpers. Ook wordt het document aangeboden, waarin het Toetsingskader ‘Veilig onderhoud aan gebouwen’ nader is uitgewerkt.

Het evenement is een initiatief van zeventien brancheorganisaties, waaronder Glasbranche Organisatie, Ondernemersvereniging Glazeniers en Fosag. Het evenement bestaat in grote lijnen uit twee programmaonderdelen: een symposium in de ochtend rondom gevelonderhoud in het kader van het Bouwbesluit 2012 en een middagprogramma met praktische workshops voor de vakman. Hierin komt ook het veilig werken met verschillende arbeidsmiddelen aan de orde. Het evenement valt samen met één van de SGA-dagen en wordt eveneens in de Evenementenhal Gorinchem gehouden.

Op initiatief van het Platform Preventie Valgevaar van het HBA, hebben de zeventien betrokken organisaties de afgelopen jaren hard gewerkt aan het tot stand komen van dit Toetsingskader. Per 1 juli 2012 krijgt dit kader kracht van wet, hetgeen voor alle betrokken partijen een andere wijze van bouwen en renoveren betekent. Bij het ontwerp van gebouwen zal al op de tekentafel rekening moeten worden gehouden met de wijze waarop onderhoud in de gebruiksfase moet plaatsvinden. Veilig werken staat daarbij centraal. Dit aspect speelt vervolgens een grote rol bij de vergunningverlening. De criteria waarop moet worden getoetst zijn vastgelegd in het Toetsingskader. Het symposium geeft alle schakels in de keten van bouw, renovatie en onderhoud de gelegenheid kennis te nemen van het Toetsingskader en de effecten ervan op elk van de belanghebbenden. Zo wordt ingegaan op de consequenties voor gebouwbeheer, bronaanpak bij preventief onderhoud, gevelonderhoudsinstallaties en de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Ter afsluiting vindt er een discussie plaats met onder meer architecten, gebouwbeheerders en onderhoudsbedrijven.

Het dagprogramma omvat verder een conferentie over preventie van valgevaar, workshops voor werknemers die dagelijks op hoogte werken en de start van een roadshow in het kader van ladder en steigergebruik. Het symposium op 26 oktober is bedoeld voor beleidsmakers, vergunningverleners, gebouw-beheerders, adviseurs, veiligheidskundigen, keuringsinstanties, aannemers, leveranciers van arbeidsmiddelen en installaties, schilders- en onderhoudsbedrijven, schoonmaakbedrijven, gevel- en dakonderhoudsbedrijven, brancheorganisaties, werknemersorganisaties en andere dagelijks bij dak- en gevelonderhoud betrokken organisaties. Deelname aan het evenement is gratis. Meer informatie en aanmelden: www.veiligopdehoogte.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.