Nieuws

‘Werkgevers wentelen toegenomen pensioenlasten volledig af op de werknemers’. Dat is de mening van de bonden inzake het mislukte CAO-overleg vlakglas. De bonden overwegen zelfs over te stappen naar de schilders-CAO, al realiseren ze zich dat dit een tijdrovend traject is.

Op 3 april publiceerden we op deze site een bericht, gebaseerd op de nieuwsbrief van GBO waarin we aangaven dat GBO, FNV en CNV nog steeds geen CAO-akkoord hebben weten te bereiken. ‘De huidige situatie op het gebied van pensioenen leidt tot zulke grote premiestijgingen dat een loonsverhoging onhaalbaar is en dat is voor de bonden onacceptabel’, aldus GBO in haar nieuwsbrief. De bonden zijn het niet eens met ‘deze eenzijdige berichtgeving’. CNV reageert door het sturen van haar nieuwsbrief voor leden. Hieronder enkele citaten.

‘Op 1 maart vond overleg plaats tussen werkgevers in de vlakglassector GBO en bonden CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Zoals bekend kwamen werkgevers eind vorig jaar terug op een bereikt principeakkoord omdat er teveel onzekerheid bestond over de pensioenpremie. Over de pensioenregeling en de kosten daarvan zijn inmiddels besluiten genomen. Van werknemers en gepensioneerden zijn grote offers gevraagd: per 1 april een korting van 6 procent van het (opgebouwde) pensioen en mogelijk aan het eind van het jaar nog een verdere korting. Bovendien wordt bij werknemers nu meer premie op het loon ingehouden. De grote vraag was of werkgevers ook een noemenswaardig deel van de pensioenproblematiek op hun bord wilden nemen. Nee dus’, aldus CNV.  ‘Werkgevers hebben niets extra’s over voor de opbouw van het pensioen en willen de premieverhoging omzeilen door de pensioenregeling drastisch te versoberen. Naast de genoemde pensioenkorting willen ze dat de jaarlijkse opbouw van het pensioen veel minder wordt en dat werknemers naar verhouding meer premie gaan afdragen dan nu het geval is. Dit terwijl er voor werkgevers per 1 januari premieverlichting is ontstaan omdat de premie voor de overgangsregeling is vervallen. Dat was 1,17 procent premie over het hele loon (= ongeveer 2% pensioenpremie).’

En verder aldus de CNV in haar nieuwsbrief: ‘Bonden zijn niet meegegaan in de afbraak van de pensioenregeling. Werkgevers wilden hierdoor niet meer over de CAO en over loonsverhoging spreken. Ze hebben daartoe in het geheel geen voorstellen meer gedaan en deelden slechts mee dat met de pensioenpremieverhoging de loonruimte volledig is gebruikt. Het gevolg is dat er na bijna een jaar nog steeds geen CAO is.’ Het standpunt van de bonden is:

  • vasthouden aan het eerdere CAO-principeakkoord,
  • de pensioenopbouw met ongeveer 5 procent verlagen van 2,1 naar 2 procent per jaar.

Als te ondernemen opties noemt het CNV:

  • in actie komen heeft alleen zin als veel werknemers daar aan mee willen doen,
  • een poging doen om de sector, of een deel daarvan, onder de werkingssfeer van een andere CAO te brengen; de schilders-CAO leent zich volgens het CNV hiervoor het meest ‘omdat mogelijk een aantal bedrijven nu eigenlijk al onder die CAO zouden moeten vallen. Dit is overigens een traject dat veel tijd zal vergen.’

Het CNV adviseert haar leden sowieso vraag aan de werkgever om de loonsverhoging conform het principeakkoord. In dat akkoord was op hoofdlijnen onder meer het volgende overeengekomen:

  • een looptijd van de CAO van 1 april 2011 t/m 31 maart 2013,
  • het loon zou in die periode structureel stijgen met 4% in drie stappen: 2% op 1 januari 2012, 0,5% op 1 augustus 2012 en 1,5% op 1 januari 2013,
  • de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen (20 per jaar) zouden pas na drie jaar vervallen en voor de bovenwettelijke dagen zou de vervalperiode ongewijzigd vijf jaar blijven.

Meer informatie: www.cnvvakmensen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.