Nieuws

Slimme beleggers dienen serieus werk te maken van duurzame kantoorrenovatie. De sprong naar energieneutraliteit moet nu worden gemaakt, lezen we in het boek Gebouwen bewegen, dat op 5 juni is verschenen. ‘Gebouwen bewegen, de winst van duurzame kantoorrenovatie toont aan dat het kan en dat het een waardevaste investering is. Het loont om te verduurzamen, en niet alleen in financieel opzicht. Het levert ook gezonde en blije mensen op die productiever en tevreden gebruikers zijn’, aldus de inleiding van het boek waarvan het eerste exemplaar door architect Paul de Ruiter is overhandigd aan Alex Vermeulen, directeur van de Rijksgebouwendienst.

Gebouwen bewegen is een initiatief van Energiesprong. Uitgangspunt van het boek is om de gebruiker centraal te stellen om  zo gebouweigenaren te overreden een sterke reductie van het energiegebruik van hun kantoorgebouwen voor te staan. Het boek beschrijft vier specifieke renovatieoplossingen die bestaande kantoren opnieuw positioneren en – op papier – renoveren naar energieneutraal. De vier gebouwen zijn:

  • Rotterdam, Delftse Poort. In ‘Gebouwen bewegen’ wordt aangetoond dat een nationaal icoon tevens een zeer duurzaam icoon kan zijn. De berekende energiesprong is 60%. Als financieringsstrategie wordt een Energie Service Company (ESCo) genoemd, waarbij de ESCo de investeringen die gepaard gaan met energiemaatregelen overneemt en vervolgens de performance van het gebouw en installatie garandeert.
  • Amsterdam, Helicopterstraat. De berekende energiesprong is 83 procent door eigen en gedeelde energievoorziening, met toevoeging van een binnentuin en atrium. De totale huisvestingslasten nemen slechts met 7 euro per vierkante meter toe.
  • Nijmegen. Mercator 2.0. De score van Mercator is maar liefst 100 procent energieneutraal tegen slechts 10 procent hogere huisvestingskosten. Het welzijn en de gezondheid van de gebruikers staat centraal in dit gebouw van de Radboud Universiteit.
  • Roermond, Godsweerdersingel. De te realiseren energiesprong is 60 procent. De energie wordt opgewekt met zonnecellen en warmte-koudeopslag, energiemaatregelen die kostenneutraal vallen te realiseren.

Energiesprong is een programma van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), de Rotterdamse organisatie die bijna dertig jaar ervaring heeft met innovaties in de wereld van bouwen en wonen. Het programma met een looptijd van 2010 tot 2014 wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI, met als doel een marktinnovatie op gang te brengen ten gunste van een andere energieaanpak in de gebouwde omgeving. Energiesprong heeft De Transitieformule gevraagd om een boek te schrijven over het verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen. De Transitieformule is een integraal samenwerkingsverband van hoogwaardige adviesbureaus. De financiële onderbouwing van Fakton, de technische knowhow van Arup, de marktkennis van Bureau van Miert en de ervaring met duurzame architectonische renovaties van Architectenbureau Paul de Ruiter zijn samengebracht om uitdagende en inspirerende oplossingen te vinden.

Gebouwen bewegen; verkoopprijs € 49,50, verkrijgbaar via www.aeneas.nl. Meer informatie: www.gebouwenbewegen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.