Nieuws

NEN heeft de ontwerpen van de nationale bijlage bij NEN-EN 1991 deel 1-6, deel 3 en deel 4 gepubliceerd. Dit zijn de nationale bijlagen van ‘Eurocode 1: Belastingen op constructies’. Commentaar op deze ontwerpen kan tot 1 september 2012 worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.NEN-EN 1991-1-6 is van toepassing tijdens de bouwfase van bouwwerken. Daarnaast geeft het regels voor de bepaling van optredende belastingen op tijdelijke ondersteuningsconstructies, zoals steigers. Met deze norm kunnen de optredende belastingen van onder andere wind, sneeuw, hemelwater en materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld het gewicht van vers beton) worden bepaald. Ook de invloed van apparatuur en de optredende krachten van het vallen daarvan op de constructie worden behandeld.

Gebruik van de norm is vanwege haar toepassingsgebied zinvol voor alle uitvoerende partijen in de bouw, van toeleverancier voor tijdelijke ondersteuningsconstructies tot hoofdaannemer met de eindverantwoordelijkheid voor de gehele constructieve veiligheid van het bouwwerk. NEN-EN 1991-3 is van toepassing bij bouwwerken, waar de constructie onderhavig is aan belastingen veroorzaakt door kranen en machines. Denk bijvoorbeeld aan fabrieks- en opslagloodsen of scheepswerven. NEN-EN 1991-4 is van toepassing op silo’s en opslagtanks met en zonder interne verstevigingen. Met deze norm kunnen de optredende belastingen van vloeistoffen en vaste deeltjes op de constructie worden berekend. Bovengenoemde normen, deel 3 en 4, zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Bouwbesluit 2012. De nationale bijlage zelf is hierin niet opgenomen.  De nationale bijlagen zijn gebaseerd op de conservatieve waarden van de aanbevolen nationale bepaalde parameters (NDP’s) in de Eurocode. Deze in de nationale bijlage vastgelegde waarden zijn niet vergeleken met bestaande Nederlandse situaties en de huidige Nederlandse bouwpraktijk, maar worden binnen de Europese normcommissie ‘Eurocode 1 Action on structures’ veilig en economisch verantwoord geacht. Daarnaast zijn de laatste verbeteringsvoorstellen voor NEN-EN 1991-3 in de bijlage verwerkt. Belanghebbenden worden verzocht hun commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Reageren is mogelijk tot 1 september 2012.

1 reactie op “Eurocode 1: Belastingen op constructies ter commentaar

  1. H Havinga schreef:

    kan ik een digitaal exemplaar van de ontwerpnorm NEN-EN 1991 deel 1-6 krijgen?

    vriendelijke groet,

    hvg@deltares.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.