Artikel

Seminar Bouwbesluit 2012

De toon van het seminar ‘Glas en het nieuwe Bouwbesluit 2012’ van Kennis- centrum Glas werd vooral gezet door een bijeenkomst de avond vóór die dertiende oktober 2011. Toen besloot minister Donner dat het besluit niet op 1 januari, maar op zijn vroegst 1 april en wellicht zelfs pas 1 juli 2012 wordt ingevoerd ‘om de bouwwereld tijd te geven er aan te wennen’. De grote vraag voor de glasbroeders en -zusters in het Nieuwegein Business Center was waaráán ze dan precies moeten wennen. Welke gevolgen heb- ben het nieuwe Bouwbesluit en de verwijzing naar Eurocodes op het toe- passen van glas als bouwproduct? De sprekers hadden geen pasklare antwoorden; voorlopig staat alleen vast dat er nog maar weinig vaststaat.

Bijlage