Artikel

Soms worden er eisen met betrekking tot brandwerendheid gesteld aan constructies
die niet binnen de genormaliseerde testopstellingen vallen. De constructie
is te complex voor bestaande brandovens. In dergelijke situaties is
het toch mogelijk een test volgens de normen uit te voeren, zo bewijzen twee
projecten van Glasimpex uit Schiedam. Lees: Brandwerend glas-Testen