Artikel

Brandwerend glas in actie

Brandwerend glas ondergaat zware en uitgebreide laboratoriumtests.  Toch
blijft de vraag hoe het glas zich houdt bij een ‘echte’ brand, want de praktijk is
vaak weerbarstig. Tijdens een felle brand in de nieuwbouw van een kantoortoren
in Utrecht, nog in de bouwperiode in juni 2010, bleek het glas uitstekend te
werken. Ondanks dat brandbare materialen als stickers en noppenfolie op en
vlak naast het glas aanwezig waren, bleef het aan de niet-vuurzijde veilig.

Lees: Brandwerend glas-In de praktijk