Artikel


Brandwerende beglazing dient voor toepassing te zijn getest. Die test geldt voor de gehele
constructie – glas, beglazingsmethodiek en kozijn of profiel – want de zwakste schakel
bepaald de brandwerendheid. Dienen de individuele producten zoals het glas reeds CE-markering
te hebben, vanaf 2013 is CE van toepassing op de gehele brandwerende constructie
– raam, deur en gevel – en dat maakt de kwaliteit van het gemarkeerde, en dus geteste,
geheel optimaal geborgd. Vanaf 2011 is de CE-markering vrijwillig. Lees verder: Brandwerend glas-CE

Bijlage