Artikel

CE verplicht op brandwerend glas

Het Bouwbesluit is wet en zorgt voor een minimaal niveau van brandveiligheid in gebouwen dat voldoende tijd biedt om te vluchten. Wie brandwerende beglazing toepast is gehouden aan dit gestelde niveau en dient bovendien glas te leveren dat CE-gemarkeerd is en te plaatsen conform de detaillering uit de betreffende brandtest. Dit geldt ook voor brandwerend glas dat is toegepast in een isolatieglasunit.