Artikel

Criterium warmtestraling NEN 6069

Op het gebied van brandwerendheid zijn drie criteria van toepassing waar brandwerend glas in een niet-dragende constructie aan kan voldoen: Brandwerendheid betrokken op afdichting (E), Brandwerendheid betrokken op straling (W) en Brandwerendheid betrokken op temperatuur (I). Het W-criterium, altijd in combinatie met het E-criterium, is de meest voorkomende (huidige) eis voor brandwerend glas in Nederland. Men spreekt dan ook wel van EW beglazing, veel gevraagd en succesvol toegepast in ons land. Wat houdt dit criterium ‘Brandwerendheid betrokken op straling’ in en in hoeverre is het reëel dit criterium tot op de letter te volgen?