Artikel

NEN 2608: Glasbalustrades

Een glasbalustrade wordt veelal toegepast op plaatsen met veel hoogteverschil. Om redenen van (doorval)veiligheid moet de constructie, vaak een combinatie van aluminium en glas, aan hoge eisen voldoen. De nieuwe NEN 2608: 2011 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethoden’, die naar verwachting eind dit jaar in het nieuwe Bouwbesluit wordt opgenomen, geeft een procedure waarmee het niveau van schade (hoeveelheid te verwachten breuk) kan worden ingeschat. De norm heeft gevolgen voor het berekenen van glasbalustrades en BRL 4107.

Bijlage