Artikel

Glass Performance Days 2013

Van 13 t/m 15 juni vonden in Tampere alweer de dertiende Glass Performance Days (GPD) plaats. Het tweejaarlijkse congres was met 500 deelnemers minder druk bezocht dan de gangbare 1.200 congresgangers uit het verleden, maar de GPD is nog steeds maatgevend voor glasinnovatie en volgens auteur Paul Bastianen zeer de moeite waard. Hij constateerde een accentverschuiving onder de bezoekers: minder deelnemers uit de glasindustrie en meer belangstelling van adviserende en uitvoerende partijen zoals ingenieursbureaus, gevelbouwers en wereldwijd opereren montagebedrijven. Een tipje van de sluier van de trends voor de komende jaren.

Bijlage