Artikel

Met KOMO beschikt Nederland over een uniek kwaliteitssysteem voor het snel en laagdrempelig toepassen van producten in de bouw. Zeggen de voorstanders. Tegenstanders vinden het KOMO-productcertificaat kostbaar en overbodig geworden nu ze, mede vanwege de verplichte CE-markering, eigen, inhoudelijk vergelijkbare kwaliteitssystemen hanteren. Onder producenten van isolatieglas groeit het aantal tegenstanders en gerenommeerde merken laten KOMO los. Een toelichting op de verschillende kijk op het borgen van kwaliteit. We peilen de meningen.

Bijlage