Artikel

Bouwopdrachtgevers beginnen regelmatig over een duurzaamheidslabel of milieucertificaat voor hun project. Glas wordt dan niet alleen beoordeeld op de isolatiewaarde, maar ook op vele andere aspecten zoals mogelijkheden voor hergebruik. Daglicht scoort op thema’s als gezondheid en toekomstwaarde.

Bijlage