Artikel

Museum aan het Vrijthof

Het monumentale zestiende-eeuwse ‘Spaans Gouvernement’ aan het Vrijthof en het achtergelegen achttiendeeeuwse woonhuis aan de Papenstraat vormen samen met de verbindende nieuwbouw Museum aan het Vrijthof in Maastricht. Dankzij een grootscheepse verbouwing van dit logeeradres van Karel V, is de museale ruimte naar ontwerp van Rob Brouwers verdrievoudigd. Glas is prominent aanwezig, koppelt de twee rijksmonumenten en zorgt voor spectaculaire synergie tussen middeleeuwse en hedendaagse architectuur.

Bijlage