Artikel

NEN 2608 in groene versie

De norm die nodig is voor het bepalen van de toe te passen glasdikte, NEN 2608- Vlakglas voor gebouwen- Eisen en bepalingsmethode, wordt binnenkort gewijzigd. Recent is besloten de gehele norm nog eens kritisch te beoordelen aan de hand van praktijkervaringen en de gewenste aanpassingen eerst in een nieuwe zogenaamde ‘groene versie’ op te nemen.

Bijlage