Artikel

NEN 6069: 2011

De vlakglassector is al langer bezig in samenwerking met marktpartijen als de brandweer en gevelbouwsector de regelgeving voor brandwering en glas te verduidelijken en aan te passen aan de hedendaagse materialen en mogelijkheden van glas. Onder druk van de deadline van het nieuwe Bouwbesluit, die per 1 april of 1 juli 2012 van kracht wordt, is dit deels gelukt door NEN 6069 qua eisen aan brandwering van binnenwanden te herzien.

Bijlage