Artikel

NEN 6069: Groene versie 2009

Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan nieuwe versies van NEN 2608 en NEN 3569. NEN 2608 2009 zal het huidige deel 1 ‘Weerstand tegen windbelasting’ en deel 2 ‘Niet-verticaal geplaatst glas’ volledig vervangen en bepalings- en rekenmethoden geven voor verticaal en niet-verticaal geplaatst vlakglas. Naast vlaklasten zoals wind, sneeuw, eigen gewicht en dergelijke zal de norm ook rekenmethoden bevatten voor punt- en lijnlasten, zoals bij glas toegepast in balustraden. Daarmee komen toepassingen die nu nog onder NEN 3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ vallen, in NEN 2608 en worden daarmee wet. De nieuwe NEN 3569 is daarmee behoorlijk afgeslankt. De verwachting is dat de groene versie van beide normen september gereed zullen zijn en in 2010 definitief van kracht worden.