Artikel

In december 2011 is de nieuwe NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 3577, Beglazen van gebouwen definitief geworden. Indien men deze NPR volgt, mag men er vanuit gaan dat men voldoet aan de eis van ‘waterdichtheid’ die genoemd staat in het Bouwbesluit. Ook is het belangrijk om te weten dat iedere producent van isolerend dubbelglas of triple glas in de garantievoorwaarden heeft staan dat er geplaatst dient te worden conform deze NPR. Reden voor Kenniscentrum Glas van de praktische en functionele richtlijn een beknopt overzicht te maken met plaatsingsdetails, die een gebruiker helpt om goed en duurzaam te beglazen. We lichten twee wijzigingen inzake hielafdichting en het plaatsen van ventilatieroosters toe.

Bijlage