Artikel

De komende jaren staat het verbeteren van de brandveiligheid van circa 1.200 rijksgebouwen op de rol. Senior raadgevend ingenieur ing. Henk van Vulpen van de Directie Advies & Architecten van de Rijksgebouwendienst (Rgd) is nauw betrokken bij deze operatie. Hij herkent en erkent dat brandveiligheid bewerkstelligen in bestaande bebouwing vooral een kwestie is van plussen en minnen. Lees: Brandwerendglas-Rijksgebouwendienst