Artikel

TÜV Nederland uit Best heeft een voorbeeld van een gecombineerde prestatieverklaring en CE-kenmerking in één document uitgegeven om meer duidelijkheid te verschaffen aan de glasbranche hoe te voldoen aan de publicatie-eisen van de Europese Verordening op Bouwproducten (CPR). Dit in het kader van CE-markering om duplicatie van gegevens te voorkomen conform de artikelen 6 en 9 van de CPR. Het voorbeeld van een prestatieverklaring gecombineerd met CE-kenmerking is als bijlage bijgevoegd. Op het voorbeeld van de prestatieverklaring gecombineerd met CE-kenmerking zijn de volgende punten van toepassing.

  • Dit document moet in taal van het afzetgebied zijn van de producten.
  • De rode getallen/classificaties zijn voorbeelden. Deze moeten uiteraard de juiste informatie bevatten.

Bijlage