Isolatieglas

Isolatieglas, ook wel dubbel glas of isolerende beglazing genoemd, heeft veel toegevoegde waarden. Enkel glas isoleert nauwelijks. Het heeft een thermische isolatiewaarde van 5,8 W/m2K (dit getal geeft het warmteverlies aan dus hoe lager hoe beter). Door twee ruiten te assembleren met daartussen in de spouw stilstaande lucht, neemt het isolerend vermogen met een factuur twee toe tot circa 2,8 W/m2K. Maar de ontwikkelingen van isolatieglas zijn de laatste decennia snel gegaan. Door op positie 2 van het glas een zogenaamde low-E coating toe te voegen die de warmte naar binnen reflecteert en de spouw te vullen met Argon-gas kunnen nog betere isolatiewaarden worden behaald (tot ca. 1,1 W/m2K). Andere verbeteringen zijn een thermisch onderbroken randafdichting, de assemblage van nog een ruit (en spouw) tot triple- of drievoudig glas en het gebruik van selectieve coatings. Dergelijke coatings combineren isolatiewaarde met het weren van zonnewarmte en het doorlaten van daglicht zodat het glas zowel in de winter als zomer optimaal comfort en rendement geeft. Met deze toegevoegde waarden zijn isolatiewaarden tot 0,5 W/m2K haalbaar.
Zie ook afdichting en afstandhouders/roedeprofielen.