Blog

Het belang van social media wordt steeds groter, ook bij werving en selectie. En wat schrijven al die twitterende werknemers? Vormen zij een probleem of juist een kans? U heeft vast te maken met Het Nieuwe Werken. In hoeverre blijft u verantwoordelijk voor een veilige werkplek? In dit artikel krijgt u de antwoorden op deze vragen.

Het gebruik van social media is in 2011 opnieuw toegenomen. Uit een internetrapport van Viadesk blijkt dat er inmiddels 275 miljoen werknemers een twitteraccount hebben. Met elkaar zorgen zij voor 95 miljoen tweets per dag. Ook op het werk wordt steeds meer gebruik gemaakt van social media. Op verschillende netwerken en fora wordt kennis uitgewisseld door professionals over bijvoorbeeld nieuwe producten en technieken. Sommige werknemers brengen te veel tijd door op hyves. Dat gaat dan ten koste van hun werk. Of zij sturen ‘onhandige’ tweets zoals: ‘Lekker op het strand aan de wijn. Mijn baas denkt dat ik bij een klant ben.’

Real time

Het fenomeen social media is nieuw en brengt uitdagingen mee voor werkgevers. Welke grenzen kunt u stellen om te voorkomen dat werknemers vertrouwelijke informatie de wereld in sturen of schade toe brengen aan uw bedrijfsimago? Voor een antwoord moet eerst worden stilgestaan bij de bijzondere kenmerken van social media, zoals dat social media ‘real time’ is. Dat betekent dat met een druk op de knop een bericht wordt gepubliceerd dat zichtbaar is voor miljoenen mensen. De berichten zijn dus openbaar (soms zelfs als u denkt dat uw berichten zijn afgeschermd) en blijvend. Het is nagenoeg onmogelijk om een bericht definitief te verwijderen van het internet.

Welke mogelijkheden hebt u als werkgever? In veel arbeidsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Daarin staat – kort gezegd – dat werknemers bepaalde bedrijfsinformatie geheim moeten houden. Hier kunt u een beroep op doen indien een werknemer (geheime) bedrijfsinformatie publiceert op het internet, bijvoorbeeld via hyves of twitter. Wanneer uw werknemers veel gebruik maken van social media kunnen er daarnaast richtlijnen worden overeengekomen (een social media protocol). Via een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst kunnen deze afspraken bindend worden voor werknemers. In een protocol kunnen de werknemers bewust worden gemaakt van de bijzondere kenmerken van social media en kunt u aanvullende afspraken maken. Bijvoorbeeld dat werknemers geen informatie publiceren die uw imago kunnen schaden, dat er beperkt gebruik gemaakt mag worden van social media onder werktijd en dat er wel of juist geen namen van klanten (of potentiële) klanten bekend gemaakt mogen worden via internet. In het protocol kunnen ook sancties worden overeengekomen op overtreding van de afspraken, variërend van een berisping tot zelfs een ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet moet dan wel worden beschouwd als het uiterste middel. Dit was bijvoorbeeld op zijn plaats nadat een werkneemster van een zorginstelling een filmpje van één van haar patiënten op YouTube had gezet. Dit filmpje en het gedrag van deze mevrouw kon niet door de beugel.

Het Nieuwe Werken

Steeds meer werkgevers en werknemers maken gebruik van Het Nieuwe Werken. Dit betekent voor een werknemer dat hij tijd- en plaatsongebonden werkt. In de praktijk betekent het vaak dat een werknemer één of meerdere dagen per week thuis werkt. Voor u als werkgever is het van belang na te gaan of u voldoet aan de geldende wetgeving over thuiswerken. De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk om ook thuis in te loggen op het netwerk van kantoor. Indien een werknemer gedurende meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verricht thuis, bent u als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek die ergonomisch verantwoord is. Hoe pakt u dit aan?

Ten eerste voert u een risico-inventarisatie en -evaluatie uit. Dit is een checklist waarmee u controleert of de thuiswerkplek van uw werknemer voldoet aan de gestelde eisen. Deze check kunt u als werkgever zelf uitvoeren, laten doen door een deskundige of door de werknemer zelf. Op basis van de uitkomst van deze inventarisatie en evaluatie bekijkt u of het noodzakelijk is om aanpassingen van de werkplek door te voeren. Bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van materialen zoals een bureau, bureaustoel of computer. Partijen leggen de voorwaarden voor het gebruik van deze materialen bij voorkeur schriftelijk vast. Tot slot is het van belang dat u regelmatig nagaat of de werknemer daadwerkelijk gebruik maakt van de aangeboden faciliteiten thuis en niet alsnog op de bank ploft met zijn tablet. Anders zijn uw inspanningen alsnog voor niets geweest. Op deze wijze kan uw personeel veilig en flexibel (thuis)werken en hebt u als werkgever voldaan aan uw wettelijke zorgplicht.

Peter van der Linden en Emilie van der Lans, advocaten bij Van der Steenhoven Advocaten te Amsterdam

 

[foto’s vd Linden en vd Lans + kader 1]

Aan de samenstelling en inhoud van dit artikel is de meeste zorg besteed. Van der Steenhoven Advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van dit artikel genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd.

Meer informatie: www.vandersteenhoven.nl

Tip

Social media zullen zich in de komende jaren nog verder gaan ontwikkelen en bieden kansen voor werknemers en werkgevers. Met behulp van duidelijke richtlijnen houdt u de eventuele nadelige gevolgen in de hand.

 

Over Site-standaard

Van der Steenhoven Advocaten NV uit Amsterdam behandelt een actueel onderwerp in elke uitgave van Transparant, het katern van de Glas Branche Organisatie (GBO) in Glas in Beeld. Waar juridische zaken het ondernemerschap raken, geeft een van de advocaten van het kantoor telkens praktische antwoorden. Aan de samenstelling en inhoud van de artikelen is de meeste zorg besteed. De auteurs en Van der Steenhoven Advocaten NV aanvaarden geen verantwoordelijkheid ten aanzien van op basis van de artikelen genomen beslissingen, tenzij zij vooraf in concrete gevallen zijn geraadpleegd. Meer informatie: www.vandersteenhoven.nl

Bekijk alle berichten van Site-standaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.