Goed Fout

In deze nieuwe rubriek, gebaseerd op de succesvolle Bouwfouten van Bouwwereld, krijgen onze lezers de kans glasfeiten en glasfouten in te sturen in de vorm van een korte uitleg met foto(‘s).

Doel is te laten zien hoe het (soms) beter kan, niet om betrokken partijen in een kwaad daglicht te stellen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden feiten en fouten te wijzigen of te weigeren. Stuur hier uw foto in.

 • Goed Fout: Structurele hoekverlijmingen

  Soms wordt er voor gekozen om bij een hoek van een gebouw de beglazing zonder tussenliggende stijl of verticale profielen uit te voeren. Men laat dan de glasoppervlakken van de twee aangrenzende ruiten op de hoek van het gebouw tegen elkaar aan lopen, zodat het… Lees verder →

 • Glasschade: huurder aansprakelijk gesteld

  1

  Van tijd tot tijd komt er een verzoek binnen voor de beoordeling van een glasschade waarbij de schade wordt omschreven als ‘voelbare zwarte stippen in het glas’. Dan bestaat al direct het vermoeden dat het hier om zogenoemde las- of slijpspatten in het glasoppervlak gaat.… Lees verder →

 • Glasbreuk: gevelbouwer vervangt glas onder garantie

  Twee jaar na oplevering van een kantoorpand ontstaat er een glasbreuk in een isolatieglasruit. De gebouweigenaar doet beroep op de garantievoorwaarden en eist dat de ruit hersteld wordt. De gevelleverancier wijst de claim op voorhand af op basis van de standaard garantiebepalingen waarin breuk wordt… Lees verder →

 • Spontane breuk door nikkelsulfide-insluiting

  Bij een ruit toegepast in een glasdak boven een gemeenschappelijke ruimte van een woongebouw is een spontane glasbreuk opgetreden. Er wordt gevraagd om te onderzoeken wat de breukoorzaak is en of er nu sprake is van een onveilige situatie. Het glas is toegepast in een raamconstructie… Lees verder →

 • Moet er op brandwerend glas een stempel zitten?

  Ja en nee, in de geharmoniseerde Europese productnormen voor glas worden er geen eisen gesteld aan het verplicht markeren van het brandwerend glas zelf. Wel dient op het CE-label en DoP (Declaration of Performance) aangegeven te worden wat de brandwerende prestatie is. Echter in de… Lees verder →

 • Belletjes in brandwerend glas

    Bij een gebouw verschijnen er na een aantal jaren belletjes in het brandwerende glas. Het gaat om opschuimende brandwerende beglazing toegepast in isolatieglas. Tijdens de inspectie blijkt dat alle brandwerende ruiten over het gehele oppervlak belletjes vertonen. Bij de zonbelaste gevels is de belvorming… Lees verder →

 • Hardglas ramen en inbraakwering

  Wanneer is een hardglas raam inbraakwerend? In Glas in Beeld nummer 2 april 2015 aandacht voor de ontwikkeling van ‘klepramen’ en antwoord op deze vraag. Inbraakwerende hardglas ramen voldoen aan breukgedrag A conform NEN- EN 12600 (kruiwagenwielslingerproef) en daarmee aan de eisen volgens NEN 5096.… Lees verder →

 • Middelste glasblad harden?

  Bij drievoudige beglazing komt regelmatig de vraag of het middelste glasblad gehard moet worden. Het antwoord hangt van een aantal factoren af, waarvan de positie van de coating het belangrijkste is. Maar ook het type glas dat als middelste glasblad wordt toegepast is van invloed:… Lees verder →

 • Wanneer PBM gebruiken?

  Op de redactie van Glas in Beeld komen vaak foto’s van bouwsituaties binnen, waarbij we onze twijfels hebben of alle benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Zo ook de foto van de montage van de indrukkwekkende glazen vinnen voor het atriumdak van de overkapping van de binnentuin… Lees verder →