Nieuws

 • Deadline Glas Award vervroegd naar 1 juli 2010

  De deadline van de Glas Award is vervroegd naar 1 juli 2010. Dat is twee maanden eerder dan andere jaren, maar heeft alles te maken met de vroege datum van de Glasstec. De beurs wordt gehouden van dinsdag 28 september t/m vrijdag 1 oktober 2010. De zaterdag is vervallen. Met een vroege beurs, sluit ook de inschrijftermijn van de Glas Award eerder dan andere jaren: 1 juli 2010. Lees verder →

 • BRL 4107 geen waarborg verantwoorde balustrades

  In Glas in Beeld nummer 4 van september 2009 is in het artikel over glasbalustrades gerefereerd aan de pogingen van Kenniscentrum Glas om de BRL 4107: Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest (met productcertificaat) voor balustraden van de markt of aangepast te krijgen. Aanleiding voor het Kenniscentrum Glas zijn visie in Glas in Beeld nummer 6 nog eens toe te lichten. Lees verder →

 • Dertigste vakcollege geopend

  Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs en oud-voorzitter van MKB Nederland en Taskforce Jeugdwerkloosheid Hans de Boer hebben in Den Haag het eerste grootstedelijke Vakcollege geopend. De Boer is initiatiefnemer van het Vakcollege, een publiek-private samenwerking tussen VMBO’s, ROC’s en het bedrijfsleven. Het college in Den Haag het dertigste dat nu operationeel is en één van de eerste van dergelijke ‘omgeturnde’ VMBO’s in de grote steden. Lees verder →

 • GBO tekent overeenkomst met Werkman Oost

  GBO heeft een raamovereenkomst getekend met Werkman Oost uit Gorinchem. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en geeft leden een economisch voordeel bij de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar, zo werd tijdens het tekenen van de overeenkomst op 25 november te Gorinchem benadrukt, ook de kennis die bij Werkman Oost op het gebied van het veilig snijden van en werken met vlakglas voorhanden is, komt door de overeenkomst ten goede aan de leden van GBO. Lees verder →

 • Arbocatalogus Vlakglasbedrijf verschenen

  De Arbocatalogus voor het Vlakglasbedrijf is verschenen. De belangrijkste onderdelen – tillen, hijs- en hefgereedschappen, veilig werken met de heftruck en snijden – zijn goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Reden voor Rick Bregman, medewerker arbo en milieu van GBO, en vakgroepbestuurder John Koudys van CNV BedrijvenBond, elkaar op 25 november de hand te schudden, waarmee de catalogus formeel in gebruik is. Lees verder →

 • Plaatsen glas tijdelijk onder laag BTW-tarief

  Fosag meldt dat ook het plaatsen van isolatieglas onder de lage BTW valt, zo meldt Eisma’s Schildersblad op haar site. Ongeacht de vraag of dat nu wel of niet wordt gekoppeld aan het gelijktijdig leveren van nieuwe ramen, deuren of kozijnen. Lees verder →

 • STOOV: extra impuls scholing door 120 procent afdracht

  Het STOOV-bestuur heeft bekend gemaakt dat het STOOV-fonds de subsidiebudgetten over 2010 en 2011 verhoogt. CAO-partijen van het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche hebben besloten een extra impuls te geven aan scholing in de glasbranche. De bij het fonds aangesloten bedrijven krijgen zowel in 2010 als in 2011 fors meer scholingsbudget. In plaats van de gebruikelijke 80 procent van de afdracht kan in beide jaren 120 procent van de afdracht bij het fonds gedeclareerd worden. Lees verder →

 • Boelens Glas Best Glas failliet

  Boelens Glas Best Glas uit Leeuwarden en Groningen is failliet, zo meldt de Leeuwarder Courant. De Leeuwarder rechtbank heeft het bankroet dinsdag uitgesproken. Ontslag is aangezegd aan 28 medewerkers van wie 25 in Leeuwarden. Lees verder →

 • NEN 2608 en 3569 gepubliceerd voor commentaar

  NEN heeft de normontwerpen NEN 2608 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode’ en NEN 3569 ‘Vlakglas voor gebouwen – Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas – Eisen’ voor commentaar gepubliceerd. NEN 2608 geeft de eisen en bepalingsmethode van het draagvermogen en vervormingen van overwegend statisch belast vlakglas, bestaande uit enkel, gelaagd of isolatieglas. De herziene NEN 3569 vervangt na definitieve publicatie de norm NEN 3569:2001 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’. Lees verder →

 • Glaskunstenaar Ritsue Mishima in Boijmans

  De toonaangevende Japanse glaskunstenaar Ritsue Mishima (Kyoto 1962) exposeert van 6 februari t/m 30 mei in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ze vult met dertig glazen objecten een Japanse wintertuin in het museum, een tuin waarin wordt gespeeld met het inspirerende Hollandse licht dat door het Venetiaanse glas steeds anders wordt gevangen. Lees verder →