Actueel

 • Hoe groen is glas? (1): Milieucertificaten bekijken hele levenscyclus

  Bouwopdrachtgevers beginnen regelmatig over een duurzaamheidslabel of milieucertificaat voor hun project. Glas wordt dan niet alleen beoordeeld op de isolatiewaarde, maar ook op vele andere aspecten zoals mogelijkheden voor hergebruik. Daglicht scoort op thema’s als gezondheid en toekomstwaarde.

 • Onderhoud Adviezen Dubbelglassystemen 2011

  In samenwerking met de brancheorganisaties GBO, NBvT, FOSAG en VLK (voorheen VNVI) heeft Kenniscentrum Glas de richtlijn voor Onderhoud Adviezen Dubbelglassystemen (OAD) vernieuwd. De nieuwe NPR 3577:2011 Beglazen van gebouwen is aanleiding voor het uitbrengen van de OAD 2011 als opvolger van de gedateerde versie… Lees verder →

 • HR classificatie behoudt bandbreedte

  De aanduidingen HR, HR+ en HR++ voor isolatieglas zijn al jarenlang ingeburgerde begrippen. De exacte betekenis van de classificatie is in de loop der jaren veranderd, hetgeen tot verwarring kan leiden. Peter van Dijk van het Kenniscentrum Glas legt uit.

 • Groeiend aantal producenten laat KOMO los

  Met KOMO beschikt Nederland over een uniek kwaliteitssysteem voor het snel en laagdrempelig toepassen van producten in de bouw. Zeggen de voorstanders. Tegenstanders vinden het KOMO-productcertificaat kostbaar en overbodig geworden nu ze, mede vanwege de verplichte CE-markering, eigen, inhoudelijk vergelijkbare kwaliteitssystemen hanteren. Onder producenten van… Lees verder →

 • glas in beeld

  Glasbranche maakt werk van normen

  In december 2011, net voordat het nieuwe jaar begon, heeft NEN een groot aantal nieuwe of herziene normen gepubliceerd. Niet zonder reden, want wijzigingen of normen die opgenomen zijn in het nieuwe Bouwbesluit, dat 1 april verschijnt, dienden uiterlijk in december 2011 gepubliceerd te zijn.

 • Seminar Bouwbesluit 2012

  De toon van het seminar ‘Glas en het nieuwe Bouwbesluit 2012’ van Kennis- centrum Glas werd vooral gezet door een bijeenkomst de avond vóór die dertiende oktober 2011. Toen besloot minister Donner dat het besluit niet op 1 januari, maar op zijn vroegst 1 april… Lees verder →