NEN 2608

 • NEN 2608: Een betrouwbare glasconstructie

  Glas in Beeld zal dit jaar uitvoerig aandacht besteden aan de nieuwe NEN 2608. In de vorige uitgave (nr. 6 december 2014) startten we met een inleidend artikel. In dit tweede artikel gaan we terug naar de essentie van de norm: zorgen voor een betrouwbare… Lees verder →

 • NEN 2608 nu toepassen

  NEN 2608: ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethode’ is in oktober 2014 opnieuw uitgebracht. In 2015 wijden we in iedere uitgave van Glas in Beeld een artikel aan een onderdeel van deze norm. Peter van Dijk van Kenniscentrum Glas, dat voor derden glasberekeningen uitvoert… Lees verder →

 • NEN 2608 in groene versie

  De norm die nodig is voor het bepalen van de toe te passen glasdikte, NEN 2608- Vlakglas voor gebouwen- Eisen en bepalingsmethode, wordt binnenkort gewijzigd. Recent is besloten de gehele norm nog eens kritisch te beoordelen aan de hand van praktijkervaringen en de gewenste aanpassingen… Lees verder →

 • NEN 2608: Glasbalustrades

  Een glasbalustrade wordt veelal toegepast op plaatsen met veel hoogteverschil. Om redenen van (doorval)veiligheid moet de constructie, vaak een combinatie van aluminium en glas, aan hoge eisen voldoen. De nieuwe NEN 2608: 2011 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethoden’, die naar verwachting eind dit… Lees verder →

 • NEN 2608: Groene versie 2009

  Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan nieuwe versies van NEN 2608 en NEN 3569. NEN 2608 2009 zal het huidige deel 1 ‘Weerstand tegen windbelasting’ en deel 2 ‘Niet-verticaal geplaatst glas’ volledig vervangen en bepalings- en rekenmethoden geven voor verticaal en… Lees verder →