NEN 6068/6069

  • CE verplicht op brandwerend glas

    Het Bouwbesluit is wet en zorgt voor een minimaal niveau van brandveiligheid in gebouwen dat voldoende tijd biedt om te vluchten. Wie brandwerende beglazing toepast is gehouden aan dit gestelde niveau en dient bovendien glas te leveren dat CE-gemarkeerd is en te plaatsen conform de… Lees verder →

  • Criterium warmtestraling NEN 6069

    Op het gebied van brandwerendheid zijn drie criteria van toepassing waar brandwerend glas in een niet-dragende constructie aan kan voldoen: Brandwerendheid betrokken op afdichting (E), Brandwerendheid betrokken op straling (W) en Brandwerendheid betrokken op temperatuur (I). Het W-criterium, altijd in combinatie met het E-criterium, is… Lees verder →

  • NEN 6069: 2011

    De vlakglassector is al langer bezig in samenwerking met marktpartijen als de brandweer en gevelbouwsector de regelgeving voor brandwering en glas te verduidelijken en aan te passen aan de hedendaagse materialen en mogelijkheden van glas. Onder druk van de deadline van het nieuwe Bouwbesluit, die… Lees verder →