Normen zijn continu in ontwikkeling en de glassector zit er bovenop. Zo heeft NEN in december 2011 een groot aantal nieuwe of herziene normen gepubliceerd. Ook praktijkrichtlijnen, met de voor de glassector belangrijke NPR 3577 op het gebied van het plaatsen van glas, spelen een belangrijke rol in de bouw. Niet zonder reden, want wijzigingen of normen die opgenomen zijn in het nieuwe Bouwbesluit zijn daarmee wet en dienen te worden gevolgd. Ook op glasgebied heeft men in de normcommissies niet stilgezeten: zo is de NPR 3577 in 2008 en 2011 herzien. Glas in Beeld brengt de ontwikkelingen permanent in kaart.