Glas in Beeld #1 – februari 2021

Download editie als PDF Abonneren

Pagina 19 van: Glas in Beeld #1 – februari 2021

D O S S IE R D O S S IE R 19WWW.GlasinBeeld.nl er dan dunner materiaal gebruikt wordt, is de massa lager en wordt de geluidweer- stand weer minder. Het materiaal is daardoor kwetsbaarder voor stootbelastin- gen en veroudering. Po...