Glas in Beeld #2 – april 2021

Download editie als PDF

Pagina 16 van: Glas in Beeld #2 – april 2021

16 Glas in Beeld een Milieuproductverklaring gebaseerd op de LCA. Een EPD betrekt alle relevante milieuaspecten van een product en dit resulteert in certifi ceringen volgens DIN en ISO 14025. Het bedrijf heeft verschillende EPD...