Glas in Beeld #3 – juni 2022

Download editie als PDF

Pagina 41 van: Glas in Beeld #3 – juni 2022

3WWW.GLASINBEELD.NL Gebouwen moeten veilig zij n voor de gebruikers. Logisch toch, zou je zeggen? Helaas blij kt er met de veiligheid soms niet serieus te worden omgegaan. Men verschuilt zich dan achter een “onduidelij k” bouwbe- s...