Glas in Beeld #4 – september 2021

Download editie als PDF Abonneren

Pagina 24 van: Glas in Beeld #4 – september 2021

24 Glas in Beeld In ons voorbeeld is de berekening nu als volgt: R = K x B x E 10 x 6 x 3 = 180 maatregelen vereist AAN DE SLAG We moeten dus aan de slag en maatrege- len vastleggen in ons plan van aanpak. Hierin leggen we onder ...