Glas in Beeld #4 – september 2022

Pagina 22 van: Glas in Beeld #4 – september 2022

22 GLAS IN BEELD GLAS IN VEILIG WERKEN GLASBOK GEEN HIJSMIDDEL Minder regels, meer maatwerk. Dat geldt voor de ‘uitgeklede’ arbeidsomstandighe- denregeling. De overheid heeft als het om arbobeleid gaat, de bal neergelegd bij de we...