Glas in Beeld #6 – december 2021

Abonneren

Pagina 27 van: Glas in Beeld #6 – december 2021

27www.glasinbeeld.nl [ Advertorial ] en sluiten en qua esthetica hun beperkingen. De gangbare oplos- sing is het gebruik van monumen- taal glas dat met een Ug tot circa 1,4 W/m2K energetisch een heel eind komt. Echter, de sponning...